روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1          متون حقوق 1(خصوصی) عبدالله باقري ورزنه 19-18هر هفته 
کلاس 2  آشنایی با معماری جهان اميد عباس پور 13-10هر هفته فارسی علي رجبي 17-14هر هفته   
کلاس 3       زبان خارجی حسين کلباسي 18-15هر هفته  
کلاس 4        دوره صلاحیت اجرا نظام مهندسی 20-16هر هفته
کلاس 6    ماشین های الکتریکی ۲ سجاد احمدنيا 15-12هر هفتهمعادلات دیفرانسیل حسن سلمانی 18-15هر هفته  
کلاس 7    مدارهای الکتریکی ۱ رضا نصيري پور 15-12هر هفتهریاضی مهندسی هادی کشوری 18-15هر هفته  
کلاس 11   مدارهاي الكتريكي 2 دکتر محسن عباسی 15-11هر هفته     
آتلیه 2      طراحی فنی ساختمان فرامرز فدايي 19-14هر هفته 
آزمایشگاه 5 (الکترونيک ديجيتال)آزمایشگاه الکترونیک عمومی هادي صباغي کندری 11-8هر هفته         
آزمایشگاه 13 (آزمایشگاه مدارهای الکتریکی)    آز مدارهای الکتریکی محمد ملک محمدی 15-12هر هفته     
آزمایشگاه 15 (آزمایشگاه ماشین های الکتریکی)       آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 مصطفي مبرا 18-15هر هفته