روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1      DTM مدل رقمی مرتضی حائری 16-14هر هفتهانقلاب اسلامي ايران علي روحاني قوچاني 18-16هر هفته  
کلاس 2فیزیك عمومی دکتر تقی میرزایی 10-8هر هفتهمنابع تغذیه سوئیچینگ محمد ملک محمدی 12-10هر هفتهروانشناسی دین جواد بهادرخان 14-12هر هفتهفیزیولوژی و آز دکتر سيد محمد کازراني 16-14هر هفته  آشنایی با معماری جهان فرامرز فدايي 20-18هر هفته
کلاس 3روانشناسی یادگیری علي اعظم رجبيان 10-8هر هفتهریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 12-10هر هفتهاصول تنظیم و كنترل بودجه ميثم اماني 14-12هر هفتهالکترونیک عمومی جلیل ذبیحی 16-14هر هفتهتکنولوژی انتقال قدرت معمولی عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 18-16هر هفتههیدرولیک و نیوماتیک دکتر کريم علي اکبري 20-18هر هفته
کلاس 4اصول مدارهای دیجیتال داود نوري 10-8هر هفتهمدارهای مخابراتی سامان رسولی فر 12-10هر هفتهفیزیک پزشکی جلیل ذبیحی 14-12هر هفتهآئین زندگی- اندیشه 1 محمدرضا طوسي 16-14هر هفتهانقلاب اسلامي ايران محمد بهزاد 18-16هر هفتهانقلاب اسلامي حسين جدي 20-18هر هفته
کلاس 5  فیزیولوژی اعصاب و غدد علي اعظم رجبيان 12-10هر هفتهاصول مدارهای دیجیتال وحید احمدیان 14-12هر هفتهمهارت های زندگی دانشجویی هدي مقدم 16-14هر هفتهریاضی عمومی ۱ میر محمود عدالت حقی 18-16هفته فردحقوق بشر در اسلام کاظم خسروي 20-18هر هفته
کلاس 6سیستم دیجیتال 1 سامان رسولی فر 10-8هر هفته    آیین دادرسی مدنی 3 محمدرضا مشهدي 16-14هر هفتهانقلاب اسلامي ايران حسين جدي 18-16هر هفتهآمار و احتمالات میر محمود عدالت حقی 20-18هر هفته
کلاس 7فیزیک مکانیک سلمه آزاد 10-8هر هفتهریاضی پیش نیاز دانشگاهی مصطفي کافي مقدم 12-10هر هفتهآشنایی با معماری اسلامی (1) فرامرز فدايي 14-12هفته زوج  آئين زندگي ابراهيم ابراهيم زاده 18-16هر هفتهمتون فقه 1 محمدرضا حائری زاده 20-18هر هفته
کلاس 8حسابداری دولتی 2 محمد حسين احمدنيا 10-8هفته فردحسابداری دولتی 2 محمد حسين احمدنيا 12-10هر هفته  آمار و احتمالات مهندسی رضا خالصی 16-14هفته زوجحسابرسی 1 سيد حميد التفاتي فاز 18-16هر هفته  
کلاس 9تحلیل مدارهای الکتریکی رضا نصيري پور 10-8هر هفتهفلسفه علم روانشناسی جعفر نوري 12-10هر هفته    رياضي گسسته مسعود صمیمی 18-16هر هفتهماشین های الکتریکی احسان حسینی منش 20-18هر هفته
کلاس 10  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس دکتر تقی میرزایی 12-10هر هفتهمبانی جامعه شناسی دکتر غلامرضا حسني 14-12هر هفتهزبان خارجی حسين کلباسي 16-14هر هفتهمقدمه علم حقوق محمدرضا حائری زاده 18-16هر هفتهحقوق مدنی 1 محمد مشتاقي 20-18هر هفته
کلاس 11فیزیك عمومی محسن رحماني 10-8هر هفتهمکانیک سیالات سيد کاظم حسيني صالح 12-10هر هفته
فیزیک پیش نیاز دانشگاهی محسن رحماني 12-10هر هفته
روانشناسی تحولی 2 محمد باقر ذبيحي 14-12هر هفته    آئين زندگي ابراهيم ابراهيم زاده 20-18هر هفته
کلاس 12  ریاضی مهندسی دکترهادی کشوری 12-10هر هفتهمکانیک کاربردی دکتر تقی میرزایی 14-12هر هفته  هیدرولیک و نیوماتیک دکتر کريم علي اکبري 18-16هر هفتهآئين زندگي محمد بهزاد 20-18هر هفته
کلاس 13    منابع تغذیه سوئیچینگ محمد ملک محمدی 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ دکتر رمضان عباس پور مقدم 16-14هر هفتهاقتصاد 1 (خرد) دکترامير فرهاديان 18-16هر هفتهاقتصاد 1 (خرد) دکترامير فرهاديان 20-18هفته فرد
کلاس 14  مهندسی اینترنت شیرزاد شهریاری 12-10هر هفته  تفسير موضوعي قرآن عرفان خرمي عراقي 16-14هر هفتهتاریخ تحلیلی اسلام محبوبه طاهري 18-16هر هفتهتکنولوژی انتقال قدرت معمولی عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 20-18هر هفته
کلاس 15ریاضی عمومی 2 وحید رضا مرشدی 10-8هر هفتههوش مصنوعی مهدی آقائی بنادکوکی 12-10هر هفتهمهندسی اینترنت شیرزاد شهریاری 14-12هر هفتهروانشناسی دین جواد بهادرخان 16-14هر هفتهاصول فقه 1 دکتر رمضان عباس پور مقدم 18-16هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ دکتر رمضان عباس پور مقدم 20-18هر هفته
کلاس 16        مبانی سنجش از دور مرتضی حائری 18-16هر هفته  
آتلیه 1         تنظیم شرایط محیطی (1) محمد يحيي ظفري سنگ آتش 20-17هر هفته
آتلیه 2    طراحی لیلی نظری 16-12هر هفتهدرک و بیان معماری 1 محمدهادی عرفان 20-14هر هفته
سایت 1  آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت ۱ دکتر مصطفی عیدیانی 13-10هر هفته اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات مهدی آقائی بنادکوکی 16-14هر هفته    
سایت 2    هوش مصنوعی مهدی آقائی بنادکوکی 14-12هر هفته  کاربرد رایانه در الکترونیک جلیل ذبیحی 20-16هر هفته
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)    آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1 سامان رسولی فر 14-12هر هفته      
آزمایشگاه 2 (کارگاه برق و مدار فرمان)        کارگاه مدار فرمان محمد دادستان 20-16هر هفته
آزمایشگاه 4 (الکترونيک ديجيتال)    آز پردازش سیگنال دیجیتال دکتر محسن عباسی 14-12هر هفتهآزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی وحید احمدیان 16-14هر هفتهآزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی وحید احمدیان 19-16هر هفته 
آزمایشگاه 5 (الکترونيک فرکانس پايين)    آزمایشگاه مبانی الکترونیک مهدی برادران صفار 14-12هر هفتهآزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی عباس مرویان 17-14هر هفته   
آزمایشگاه 7 (کارگاه کابل و سيم پيچي 1و2)      کارگاه سیم پیچی 2 حسین باقرزاده 16-14هر هفتهکارگاه سیم پیچی 2 حسین باقرزاده 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 8 (کارگاه کنترل و سيستم هاي منطقي برنامه پذير)  آز کنترل صنعتی سید محمد حمیدزاده 12-10هر هفته آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی محمد دهقان زاده 16-13هر هفتهآز-سيستمهاي كنترل خطي محمد دهقان زاده 19-16هر هفته 
آزمایشگاه 9 (مدارهاي الکتريکي)  از دیجیتال داود نوري 13-10هر هفته       
آزمایشگاه 11 (ماشين هاي الکتريکي 1و2)        آز ماشین الکتریکی ۱ مصطفي مبرا 19-16هر هفته 
آزمایشگاه 12 (الکترونيک آنالوگ فرکانس بالا و مدار مخابراتي)      آز مدار مخابراتی سامان رسولی فر 17-14هر هفته   
آزمایشگاه 18 (کارگاه برق خودرو)        کارگاه مالتی پلکس محمود رضايي خوشدره گي 18-16هر هفته  
سالن همایش     ریاضی عمومی مصطفي کافي مقدم 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی ۱ علي بنکدار 16-14هر هفتهآیین دادرسی مدنی 2 محمدرضا مشهدي 18-16هر هفته