روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1بررسی سیستم های قدرت ۲ دکتر مصطفی عیدیانی 11-8هر هفتهریزپردازنده پیشرفته محسن یادگاری 14-11هر هفتهحسابرسی2 حسين کهن دل 16-14هر هفتهحسابرسی2 حسين کهن دل 18-16هفته زوج
حسابداری صنعتی محمد حسینی 18-16هفته فرد
تاريخ تحليلي صدر اسلام محبوبه طاهري 20-18هر هفته
کلاس 2کارآفرینی و پروژه فرامرز فدايي 10-8هر هفتهمقررات ملی ساختمان حامد فراستي 12-10هر هفتهمقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی (بیو الکتریک) جلیل ذبیحی 14-12هر هفتهامنیت شبکه پیشرفته شیرزاد شهریاری 17-14هر هفتهقابلیت اطمینان سیستم های قدرت دکتر جاوید خراسانی 20-17هر هفته
کلاس 3آشنایی با فلسفه اسلامی محمد سهيلي 10-8هر هفتهآشنایی با فلسفه اسلامی محمد سهيلي 12-10هر هفتهتاریخ و مکاتب روانشاسی و نقد آن جعفر نوري 14-12هر هفتهروانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان محمدرضا طوسي 16-14هر هفتهکارآفرینی فرامرز فدايي 20-16هر هفته
کلاس 4اصول میكرو كامپیوتر محسن یادگاری 10-8هر هفتهمکانیک سیالات ساره موحد زاده 12-10هر هفتهمکانیک سیالات ساره موحد زاده 14-12هر هفتهسمینار محسن نورپور 16-14هفته زوج    
کلاس 5تکنولوژی مولد قدرت عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 10-8هر هفته سمینار دکتر علی کارساز 13-11هر هفته انقلاب اسلامي برات محمد هدايتي 16-14هر هفتهجرم شناسی محسن نورپور 18-16هر هفتهحقوق کیفری کودکان و نوجوانان محسن نورپور 20-18هر هفته
کلاس 6روانشناسی تحولی 1 علي اعظم رجبيان 10-8هر هفتهالکترونیک 2 دکتر محمد فهمیده 12-10هفته زوج
سیستم دیجیتال 1 دکتر محمد فهمیده 12-10هفته فرد
ریاضی عمومی محمد هاشم اعتمادزاده 14-12هفته فردحقوق جزای عمومی 2 محسن نورپور 16-14هفته فرد سیستم های کنترل پیشرفته (جبران دکترهادی کشوری 20-17هر هفته
کلاس 7مدارهاي الكتريكي دکتر علی کارساز 10-8هفته زوجحسابداری مالی الهام بذرافشان 12-10هفته فرد
الکترونیک عمومی علی خرمی 12-10هفته زوج
حسابداری مالی الهام بذرافشان 14-12هر هفتهتکنیک پالس جواد زنگنه 16-14هر هفتهانقلاب اسلامي برات محمد هدايتي 18-16هر هفتهجرم شناسی سيد محمد جواد ساداتي 20-18هر هفته
کلاس 8مباحث ویژه سيده مژگان رحمتي نيا 10-8هر هفتهمباحث ویژه سيده مژگان رحمتي نيا 12-10هر هفته    حقوق بیمه مجيد آخونديان 18-16هر هفتهمالیه عمومی سيد حسين غفاريان کلاهي 20-18هر هفته
کلاس 9فيزيك 2 محسن رحماني 10-8هر هفتهفيزيك 2 محسن رحماني 12-10هفته فرد
معادلات دیفرانسیل مهدی بخشی زاده 12-10هفته زوج
عایق ها و فشار قوی جواد حمیدی 14-12هر هفتهحقوق اداری 1 ناصر ميرزايي 16-14هر هفتهجامعه شناسی جنایی عبدالرضا اصغري 18-16هر هفتهحسابداری صنعتی محمد حسینی 20-18هر هفته
کلاس 10تحلیل مدارهای الکتریکی جواد حمیدی 10-8هر هفتهالکترونیک صنعتی جواد حمیدی 12-10هفته زوج
تحلیل مدارهای الکتریکی جواد حمیدی 12-10هفته فرد
آز سیستم دیجیتال 2 دکتر محسن عباسی 14-12هر هفتهحقوق بین الملل خصوصی 2 حسنعلي سجادي 16-14هر هفتهحقوق بین الملل عمومی 2 حسنعلي سجادي 18-16هر هفتهتاریخ تحلیلی اسلام دکتر رمضان عباس پور مقدم 20-18هر هفته
کلاس 11  تکنولوژی سیستم های هدایت و کنترل خودرو عبدالمجيد کلاه چيان تبریزی 12-10هر هفتهزبان انگلیسی رضا غلامي 14-12هفته زوجطراحی سیستمهای شیئ گرا محسن حیدری (گ کامپیوتر) 16-14هر هفتهحسابرسی 1 سيد حميد التفاتي فاز 18-16هر هفتهحسابرسی 1 سيد حميد التفاتي فاز 20-18هفته زوج
کلاس 12مدیریت مالی الهام بذرافشان 10-8هر هفتهمدیریت مالی الهام بذرافشان 12-10هفته زوج
الکترونیک ۳ علی خرمی 12-10هفته فرد
فارسی مهدی جاويدي مستغني 14-12هفته زوجفارسی مهدی جاويدي مستغني 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی ۲   حسيني سي سخت 18-16هر هفتهحقوق تجارت 4 حسنعلي سجادي 20-18هر هفته
کلاس 13کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع دکتر حامد ملااحمدیان 11-8هر هفته الکترونیک صنعتی دکتر حامد ملااحمدیان 14-12هفته فرد
منابع تغذیه سوئیچینگ محمد ملک محمدی 14-12هفته زوج
کنترل بهینه دکتر احسان محمدزاده 17-14هر هفتهمدیریت شبکه دکترسيد امين حسيني سنو 20-17هر هفته
کلاس 14تکنولوژی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو امير کريمان مقدم 10-8هر هفتهتکنولوژی سوخت رسانی موتورهای بنزینی امير کريمان مقدم 12-10هر هفتهحقوق جزای عمومی 1 ناصر ميرزايي 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی ۲ دکتر رمضان عباس پور مقدم 16-14هر هفتهتفسیر موضوعی قرآن عرفان خرمي عراقي 18-16هر هفتهتفسیر موضوعی قرآن عرفان خرمي عراقي 20-18هر هفته
کلاس 15پردازش سیگنال دیجیتال دکتر محسن عباسی 10-8هر هفتهپردازش سیگنال دیجیتال دکتر محسن عباسی 12-10هفته زوج  روش های تعمیر و نگهداری ساختمان فرامرز فدايي 16-14هر هفتهطراحی صفحات وب محسن حیدری (گ کامپیوتر) 18-16هر هفتهاندیشه اسلامی ۲   حسيني سي سخت 20-18هر هفته
کلاس 16استاتیک حامد فراستي 10-8هر هفتهروانشناسی تحولی 1 علي اعظم رجبيان 12-10هر هفته  مقاومت مصالح 2 عليرضا عربشاهي 16-14هر هفتهپردازش رقومی تصاویر مرتضی حائری 18-16هر هفتهبرنامه نویسی کامپیوتر عليرضا عربشاهي 20-18هر هفته
آتلیه 1تمرین های معماری 2 الهه سادات موسوي سروینه باغی 13-8هر هفته سمینار مرتضی حائری 16-14هر هفتهطراحی معماری 1 محمدهادی عرفان 18-15هر هفته  
آتلیه 2درک و بیان معماری 2 لیلی نظری سرچشمه 14-8هر هفتهسمینار دکتر محسن عباسی 16-14هر هفته پردازش تصویر دکتر علیرضا سیدین 20-17هر هفته
سایت 1کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری مرضيه سادات محمودي 11-8هر هفته طراحی سیستمهای شیئ گرا محسن حیدری (گ کامپیوتر) 14-12هر هفتهکاربرد رایانه در الکترونیک رضا شاکري 18-14هر هفتهمبانی اینترنت مصطفی بصیرنژاد 18-16هر هفتهطراحی صفحات وب محسن حیدری (گ کامپیوتر) 20-18هر هفته
سایت 2     برنامه نویسی کامپیوتر محبوبه قاسمي 16-13هر هفته  برنامه سازی پیشرفته ۱ مصطفی بصیرنژاد 20-18هر هفته
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)  آز کنترل صنعتی احمد ساراني علي آبادي 13-10هر هفته آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1 سامان رسولی فر 17-14هر هفته نرم افزار های كاربردی در الكترونیك رضا شاکري 20-18هر هفته
آزمایشگاه 5 (الکترونيک فرکانس پايين)      آز مدارهای الکتریکی جواد حمیدی 17-14هر هفتهآز مدارهای الکتریکی جواد حمیدی 20-17هر هفته
کارگاه 7 (کابل و سيم پيچي 1و2)      کارگاه کابل مجيد پورحسين 18-14هر هفتهکارگاه شبکه هوایی علی مومنی 20-18هر هفته
کارگاه 8 (کنترل و سيستم هاي منطقي برنامه پذير)آز کنترل صنعتی احمد ساراني علي آبادي 10-8هر هفته آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی دکتر احسان محمدزاده 14-11هر هفته   آز کنترل خطی دکتر احسان محمدزاده 20-17هر هفته
آزمایشگاه 9 (مدارهاي الکتريکي)      آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی عباس مرویان 17-14هر هفتهآزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی عباس مرویان 20-17هر هفته
آزمایشگاه 10 (الکترونيک صنعتي)      از الکترونیک صنعتی دکتر حامد ملااحمدیان 17-14هر هفته   
آزمایشگاه 12 (الکترونيک آنالوگ فرکانس بالا و مدار مخابراتي)         آزمایشگاه سیستم های مخابراتی محسن یادگاری 20-17هر هفته
کارگاه 15 (کارگاه مکانيک)    کارگاه سوخت رسانی موتورهای دیزل محمدرضا قلاسي 16-12هر هفتهکارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو محمد مصدقيان بهره 20-16هر هفته
کارگاه 20 (سوخت رسانی خودرو)کارگاه سوخت رسانی موتورهای دیزل محمدرضا قلاسي 12-8هر هفتهکارگاه سوخت رسانی موتورهای بنزینی امير کريمان مقدم 16-12هر هفتهکارگاه سوخت رسانی موتورهای بنزینی امير کريمان مقدم 20-16هر هفته
سالن همایش       دانش خانواده وجمعیت فاطمه فرهاديان 16-14هر هفتهدانش خانواده وجمعیت علي بنکدار 18-16هر هفتهدانش خانواده وجمعیت علي بنکدار 20-18هر هفته