روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1ریاضی عمومی 2 وحید رضا مرشدی 10-8هفته فردفیزیک مکانیک سلمه آزاد 12-10هر هفتهریاضی عمومی 1 وحید رضا مرشدی 14-12هر هفتهریاضی عمومی 2 وحید رضا مرشدی 16-14هر هفتهروانشناسی اجتماعی بهاره انجم شعاع 18-16هر هفتهآشنایی با معماری اسلامی (1) اميد عباس پور 20-18هر هفته
کلاس 2روانشناسی تحولی 1 زهرا عليايي 10-8هر هفتهالکترونیک عمومی علی خرمی 12-10هفته فرد
تحلیل مدارهای الکتریکی وحید احمدیان 12-10هفته زوج
روانشناسی اجتماعی بهاره انجم شعاع 14-12هر هفتههوش مصنوعی مهدی آقائی بنادکوکی 16-14هر هفتهمالیه عمومی سيد حسين غفاريان کلاهي 18-16هر هفتهمالیه عمومی سيد حسين غفاريان کلاهي 20-18هر هفته
کلاس 3  احساس و ادراک سيده مريم مشيريان فراحي 12-10هر هفتهاحساس و ادراک سيده مريم مشيريان فراحي 14-12هر هفتهحقوق بین المللی عمومی1 حسين چرخ کار 16-14هر هفتهتأسیسات الکتریکی و پروژه محمد جهاني 18-16هر هفتهعایق ها و فشار قوی جواد حمیدی 20-18هر هفته
کلاس 4        مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی اسحاق زاده 18-16هر هفتهمیکرو پروسسور نويد درافشان 20-18هر هفته
کلاس 5  تکنولوژی انتقال قدرت اتوماتیک دکتر کريم علي اکبري 12-10هفته زوج
تکنولوژی سوخت رسانی موتورهای دیزل دکتر کريم علي اکبري 12-10هفته فرد
الکترونیک عمومی علی خرمی 14-12هر هفتهکیفرشناسی حسين تاجي 16-14هر هفتهحسابداری شركتهای 1 محمد حسين احمدنيا 18-16هفته زوج
حسابداری صنعتی 2 محمد حسين احمدنيا 18-16هفته فرد
حسابداری شركتهای 1 محمد حسين احمدنيا 20-18هر هفته
کلاس 6ماشین الکتریکی سه فاز دکتر حامد ملااحمدیان 10-8هر هفته  تحلیل مدارهای الکتریکی وحید احمدیان 14-12هر هفتهحقوق بین المللی عمومی1 جعفر سروري 16-14هر هفتهحقوق بین الملل عمومی 2 جعفر سروري 18-16هر هفتهحسابداری پیشرفته 2 مجتبي حيدري 20-18هر هفته
کلاس 7  مکانیک خاک وپی سازی حامد فراستي 12-10هر هفتهمقاومت مصالح 1 حامد فراستي 14-12هر هفتهتجهیز و راه اندازی کارگاه سيد الياس رشيدي 16-14هر هفتهریاضی كاربردی میر محمود عدالت حقی 18-16هر هفتهریاضی كاربردی میر محمود عدالت حقی 20-18هر هفته
کلاس 8      مباحث جاری در حسابداری حسين کهن دل 16-14هر هفتهتحليل مدارهاي الكترونيكي علی خرمی 18-16هر هفتهآیین دادرسی مدنی 2 محمدرضا مشهدي 20-18هر هفته
کلاس 9معادلات دیفرانسیل وحید رضا مرشدی 10-8هفته زوجمعادلات دیفرانسیل وحید رضا مرشدی 12-10هر هفته  الکترونیک 1 محمد دهقان زاده 16-14هر هفتهذخیره و بازیابی اطلاعات مسعود صمیمی 18-16هفته زوجذخیره و بازیابی اطلاعات مسعود صمیمی 20-18هر هفته
کلاس 10تکنولوژی سیستم های هدایت و کنترل خودرو دکتر کريم علي اکبري 10-8هر هفتهسيستم هاي كنترل خطي هادی کشوری 12-10هر هفتهتکنولوژی مولد قدرت دکتر کريم علي اکبري 14-12هر هفته  حقوق اساسی 2 سيد محمد شمس 18-16هر هفتهحقوق اساسی 2 سيد محمد شمس 20-18هر هفته
کلاس 11ریاضی مهندسی دکتر احسان محمدزاده 10-8هفته فرد    حسابداری صنعتی 2 محمد حسين احمدنيا 16-14هر هفتهحسابداری میانه سيد احمد سيدي 18-16هر هفتهحسابداری میانه سيد احمد سيدي 20-18هر هفته
کلاس 12مخابرات ۱ دکتر محسن عباسی 10-8هر هفتهمخابرات دیجیتال (جبرانی) دکتر محسن عباسی 12-10هر هفتهمخابرات دیجیتال (جبرانی) دکتر محسن عباسی 14-12هفته زوجالکترونیک عمومی علی خرمی 16-14هر هفتهحسابداری پیشرفته 2 مجتبي حيدري 18-16هر هفته  
کلاس 13      كنترل كننده هاي صنعتي محمد تقي عباسي 16-14هر هفتهمهندسي نرم افزار مهدی آقائی بنادکوکی 18-16هفته زوجاصول سرپرستی سید امین موسوی 20-18هفته فرد
کلاس 14        منابع تغذیه سوئیچینگ وحيد فرشته پور 18-16هر هفتهحسابداری شركتهای 2 محمد حسين احمدنيا 20-18هر هفته
کلاس 15فیزیک حرارت سيده سارا کاخکي 10-8هر هفتهروانشناسی تحولی 1 زهرا عليايي 12-10هر هفته    ترمودینامیک امير صالح حبيبي خراساني 18-16هر هفتهقابلیت اطمینان سیستم های قدرت دکتر جاوید خراسانی 20-17هر هفتهتکنولوژی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو امير کريمان مقدم 20-18هر هفته
کلاس 16    ابزاردقیق درساخت وتولید دکتر احسان محمدزاده 14-12هفته فرد  حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت دکترعباداله کامياب 19-16هر هفته 
کلاس 17      روستا 1 اميد عباس پور 18-14هر هفتهحسابداری پیشرفته 2 مجتبي حيدري 18-16هفته زوجابزار دقیق پیشرفته محمد تقي عباسي 20-18هر هفته
آتلیه 1نقشه کشی صنعتی حجت نداف 10-8هر هفته    هندسه ترسیمی سعید طریقتی 16-14هر هفتهتنظیم شرایط محیطی (1) سعید طریقتی 18-16هر هفته  
آتلیه 2          طراحی فنی ساختمان سعید طریقتی 20-18هر هفته
سایت 1کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری مريم رضوي 13-8هر هفته   کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری ناصر غلامحسيني 18-16هر هفته  
سایت 2طراحی و ساخت مدارهای چاپی به کمک کامپیوتر مسعود رضازاده 10-8هر هفتهطراحی و ساخت مدارهای چاپی به کمک کامپیوتر مسعود رضازاده 12-10هر هفتهآزمایشگاه مهندسی نرم افزار مهدی آقائی بنادکوکی 14-12هفته زوج
کارگاه برنامه نویسی متلب مهدی آقائی بنادکوکی 14-12هفته فرد
  مبانی داده کاوی روح الله قاسم پور 18-16هفته فردمبانی داده کاوی روح الله قاسم پور 20-18هر هفته
آزمایشگاه 1 (پردازنده هاي ديجيتال)آزمایشگاه میکروپروسسور و میکرو محسن یادگاری 10-8هر هفتهاصول میكرو كامپیوتر محسن یادگاری 12-10هر هفته        
آزمایشگاه 3 (مدار فرمان)        کارگاه مدار فرمان محمد قربانی 18-16هر هفتهکارگاه مدار فرمان محمد قربانی 20-18هر هفته
آزمایشگاه 6 (الکترونيک آنالوگ فرکانس پايين)    آز مدارات مجتمع خطي مهدی برادران صفار 14-12هر هفتهکارگاه الکترونیک مهدی برادران صفار 16-14هر هفته    
آزمایشگاه 8 (کارگاه کابل)  کارگاه سرکابل و مفصل مصطفي زارع 12-10هر هفتهکارگاه سرکابل و مفصل مصطفي زارع 14-12هر هفتهکارگاه سرکابل و مفصل مصطفي زارع 16-14هر هفته    
آزمایشگاه 9 (کارگاه کنترل صنعتی)        آزمایشگاه عملگرها محمد تقي عباسي 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 11 (کنترل خطی)     آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی هادی کشوری 16-13هر هفته    
آزمایشگاه 12 (کارگاه سیم پیچی)  کارگاه سیم پیچی 1 سید محمد حمیدزاده 12-10هر هفتهکارگاه سیم پیچی 1 سید محمد حمیدزاده 14-12هر هفته  کارگاه سیم پیچی 1 سید محمد حمیدزاده 18-16هر هفتهکارگاه سیم پیچی 1 سید محمد حمیدزاده 20-18هر هفته
آزمایشگاه 13 (آزمایشگاه مدارهای الکتریکی)  آزمایشگاه اندازه گیری مدار محمد دهقان زاده 12-10هر هفتهآز الکترونیک محمد دهقان زاده 14-12هر هفته      
آزمایشگاه 14 (الکترونيک صنعتي)       از الکترونیک صنعتی جواد حمیدی 18-15هر هفته  
آزمایشگاه 17 (کارگاه عمومی برق)        کارگاه برق محمد دادستان 18-16هر هفته  
آزمایشگاه 18 (کارگاه مکانیک)    کارگاه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو امين رضايي 16-12هر هفته    
کارگاه 19 (ورق کاری و جوش کاری)کارگاه ورقکاری و جوشکاری محمود کشتگر 10-8هر هفتهکارگاه ورقکاری و جوشکاری محمود کشتگر 12-10هر هفتهکارگاه ورقکاری و جوشکاری محمود کشتگر 14-12هر هفته      
کارگاه نقشه برداری (دفتر آزمایشگاه ها)        نقشه برداری ساختمان جواد درخشان 20-16هر هفته
سالن همایش       روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان محمدرضا طوسي 16-14هر هفته