روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 1دانش خانواده و جمعیت علي بنکدار 11-8هر هفتهمعادلات دیفرانسیل سلمان یزدانی 15-11هر هفتهریاضی كاربردی حسن سلمانی 18-15هر هفته  
کلاس 2   سیگنال و سیستم دکتر محسن عباسی 14-11هر هفته مدارهای الکتریکی ۲ مجتبی اسحاق زاده 19-15هر هفته 
کلاس 3    حقوق جزای عمومی 2 طاهره قوانلو 14-12هر هفته فارسی مهدی جاويدي مستغني 19-15هر هفته 
کلاس 4       دانش خانواده و جمعیت علي بنکدار 18-15هر هفته  
کلاس 5  متون حقوق 4(بین الملل) عبدالله باقري ورزنه 12-10هر هفته        
کلاس 11       رياضي مهندسي جواد حمیدی 18-15هر هفته  
کلاس 13فیزیک مکانیک فرزانه فرخزاد 10-8هر هفته          
کلاس 14روشهای محاسبات ساختمان های فلزی سيد شهاب خاتمي 10-8هر هفتهساختمان های بتن آرمه سيد شهاب خاتمي 12-10هر هفته        
کلاس 15فیزیک الکتریسیته و مغناطیس محسن رحماني 11-8هر هفته         
کلاس 16ریاضی پیش دانشگاهی دکترامير فرهاديان 11-8هر هفته         
آتلیه 2روستا 1 فرامرز فدايي 14-8هر هفته      
سایت 2      کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری فرامرز فدايي 20-14هر هفته
سالن همایش متون حقوق 3(عمومی) عبدالله باقري ورزنه 10-8هر هفته